Bodemvlakkers

Platz-Max


RS-PLATZ-MAX - een bodemvlakker voor achter de traktor

Model Standaard
Grondig onderhoud voor alle rijbodems: losmaken , mixen , vlakken en verkruimelen in één snelle arbeidsgang.


Werkwijze
1: Bodemverdichting
2: Gaten
3: Ophopingen (ook met toevoegingen)
4: De werkdiepte is heel nauwkeurig in te stellen zodat onderbodems of matten niet worden geraakt.
5: De verende pinnen "roeren" in de toplaag , waarbij ze losmaken en mixen tegelijkertijd.
6: Vlakken van gaten , ophopingen en hoefslagen.
7: Verdere verkruimeling en egalisering van de toplaag.
8: Matten
9: Onderlaag

De Platz-Max is uitgerust met een uitschuifbare hoefslagruimer. Deze heeft aan beide kanten wieltjes die uw zijwanden beschermen. Afvlakking zorgt er overigens voor dat de ruimer nergens blijft steken en houdt afstand. Naar keuze wordt de hoefslagruimer links of rechts gemonteerd en zorgt ervoor dat de bodemophoping aan de zijkant terug de hoefslag in wordt gebracht.

Daarnaast is de Platz-Maz bodemvlakker ook uit te rusten met een watertank voor beregening van uw bodem.


Cultivatorvoorzet
Aan de PL-Max kunnen a/d voorzijde cultivatorpinnen worden aangebracht om zeer vaste bodems los te trekken. Het gelaste raamwerk is absoluut stabiel, de constructie onverwoestbaar. De enige slijtagedelen zijn de verende pinnen (die echter goedkoop kunnen worden vervangen). Talrijke verstel- en bewegingsdelen zorgen ervoor dat de PL-Max bodemvlakker op elk soort bodem, diepte, zwaarte is in te stellen.


Model NL
Platz-Max-NLK, de bodemvlakker met naloopinrichting (zie plaatje 2)
De naloopinrichting van de bodemvlakker zorgt voor een optimale bochten-arbeid.
De ooprspronkelijk star aangehangen bodemvlakkers zorgen voor grondverplaatsing. De Platz-Max-NLK zorgt ervoor dat dit juist niet gebeurt.
Zo kunnen bijvoorbeeld om hindernissen gereden worden zonder dat kwaliteit van de bodem- bewerking daar onder lijdt.
Werkbreedte van de PL-Max-NLK:


Platz-Max-NLGW met naloopinrichting en fijnmazige aandrukrol
De fijnmazige aandrukrol wordt gebruikt bij bodems met toevoegingen zoals geopat/geotextiel.