import-export, verkoop en productie van producten en machines voor de paardenhouderij